𝕊đ•Ĩ𝕖đ•Ŗ𝕚𝕝𝕚𝕤𝕖đ•Ŗ𝕖𝕟 đ¯đšđ§ đĻ𝐚𝐭𝐞đĢđĸ𝐚đĨ𝐞𝐧

Wanneer je gaat inmaken, wecken of fermenteren is het belangrijk dat je materialen goed schoon zijn om verkeerde bacteriegroei in je voedingsmiddelen te voorkomen.

𝐇𝐨𝐞 𝐝𝐨𝐞 đŖ𝐞 𝐝𝐚𝐭? Ik hanteer de volgende stappen:
1. Zet een pan met water op en breng het aan de kook.
2. Voeg er ÊÊn eetlepel soda aan toe.
3. Dompel je materialen onder water in de pan en laat dit ongeveer 5 minuten meekoken.
4. Haal je materialen vervolgens uit het water, spoel ze goed om
5. Vul ze nog een keer met kokend water en gooi het water er pas uit als je klaar bent om de potten te vullen.

Related Post

𝔹𝕠đ•Ĩđ•Ļ𝕝𝕚𝕤𝕞𝕖 𝐨𝐩 𝐝𝐞 đĨ𝐨𝐞đĢ𝔹𝕠đ•Ĩđ•Ļ𝕝𝕚𝕤𝕞𝕖 𝐨𝐩 𝐝𝐞 đĨ𝐨𝐞đĢ

Doe je wel eens voeding đ˜Ēđ˜¯đ˜Žđ˜ĸđ˜Ŧđ˜Ļđ˜¯, 𝘸đ˜Ļ𝘤đ˜Ŧđ˜Ļđ˜¯ of 𝘧đ˜Ļđ˜ŗ𝘮đ˜Ļđ˜¯đ˜ĩđ˜Ļđ˜ŗđ˜Ļđ˜¯ en heb je daarbij wel eens