EMB test

Met een EMB test krijg je inzicht in je gezondheid

Orthomoleculaire bloedanalyse
De EMBtest is een combinatieconsult waarbij er door middel van een vingerprik capillair bloed wordt afgenomen. Het bloed wordt vervolgens in het laboratorium onderzocht. Bij dit onderzoek wordt dan met zowel een reguliere als complementaire bril gekeken naar het ingestuurde bloed en het eerder opgetekende (klinisch) verhaal van de patiënt.
Heb jij altijd al een bloedonderzoek willen doen om te kijken of je ergens een tekort hebt van vitamines, mineralen. Loop je al lange tijd met (vage) klachten maar weet je niet waar dit vandaan komt? Ben je erg moe/futloos, heb je hormonale klachten of heb je weleens last van je darmen?

Welke verstoringen van het lichaam kan ik energetisch aantonen met deze test?
– Vitaminen panel (vitamine D tekort etc.)
– Mineralen panel (magnesium, ijzer, zink tekort etc.)
– Spoorelementen panel (tekort aan jodium etc.)
– B12-status
– Parasiet- en schimmelbelasting (vaak dé reden van darmklachten)
– Virale belasting (virus kan zorgen voor vermoeidheidsklachten)
– Bacteriële belasting
– pH balans
– Toxische belasting (gifstoffen in je lichaam)
– Darmverstoringen
– Leverbelasting
– Pancreas insufficiëntie (alvleesklier en insulineresistentie)
– Vrije radicaal belasting
– Adrenale Status (stress, bijnieren, cortisol, etc)

Ook worden er reguliere waardes gemeten zoals hemoglobine en witte bloedcellen.
– Trombocyten (aantal bloedplaatjes)
– Rode bloedcellen (erytrocyten)
– Witte bloedcellen (leukocyten)
– Hemoglobine (Hb, ijzer)
– Hematocriet (Ht)
– Mean Corpuscular Volume (MCV)
– Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)

Hoe werkt dit precies?
Het afnemen van een EMB bloedtest gaat heel eenvoudig in zijn werk. Er worden een paar druppels bloed afgenomen door middel van een vingerprik. Dit bloed wordt opgestuurd naar een laboratorium. Hier wordt het uitgelezen en vervolgens maak ik hier een orthomoleculair gericht advies op.
Een EMB bloedtest kan een waardevolle aanvulling zijn op jouw (huidige) behandeltraject. Zo kun je zien of je eventuele vitaminen en mineralen tekort hebt en hoe de darmgezondheid is, denk aan je microbioom of een eventuele hyperpermeabele darm. Ook hormonaal wordt een hoop nagekeken, zoals je schildklier en aanmaak van geslachtshormonen (oestrogeendominantie of progesteron deficiëntie). Op deze uitslagen kan ik mijn advies inrichten, zodat we samen van start kunnen gaan!

Hoe verloopt een EMB traject?
– We hebben samen een 1 op 1 intake gesprek
– Door middel van een vingerprik neem ik wat bloed bij je af
– Dit monster sturen we op naar het laboratorium voor een analyse (duurt gemiddeld 3 weken)
– Deze analyse neem ik mee in mijn opmaak van het advies
– We plannen een vervolgafspraak in om het advies door te spreken


De adviezen die n.a.v. de test worden gegeven hebben een energetische en/of holistische insteek. De waarden in deze test kunnen niet 1-op-1 vergeleken worden met een reguliere bloedtest. Voor bijvoorbeeld vitamine B12 kan er regulier een normale waarde zijn, terwijl deze uit deze EMBtest een deficiëntie aangeeft. EMBtest doet metingen, vaststellingen, onderzoeken en behandeladvies uitsluitend met instemming van de cliënt. Deze vervangen echter niet de diagnostiek, verpleging en verzorging van de reguliere gezondheidszorg. Metingen, bevindingen, onderzoek en adviezen n.a.v. deze EMBtest vallen onder ‘natuurgerichte geneeswijzen’.